Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Бакалаври редовно Графикза изпитната сесия на спец.”Макроикономика”- редовно обучение - I I семестър