Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Бакалаври редовно Гграфик за изпитна сесия на спец. ПОЛИТОЛОГИЯ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – летен семестър уч.2017 / 2018 година