Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Бакалаври задочно График за поправителната и ликвидационната изпитна сесия на спец. Счетоводство - задочно обучение на уч. 2017/18 г.