Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Бакалаври задочно График за поправителна и ликвидационна сесия за уч. 2017 /2018 година спец. ”Публична администрация” зад. обучение