Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Бакалаври задочно График за поправителна годишна сесия на спец. МЕНИДЖМЪНТ НА ТУРИСТИЧЕСКИ БИЗНЕС, задочно .об. уч.2017 / 18 година