Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Бакалаври задочно График за поправителна годишна сесия на спец. МАРКЕТИНГ, задочно обучение уч.2017 / 18 година