Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Магистри График на МП “Управление на човешките ресурси ” - 2 сем. уч. 2017 / 2018