Факултет по икономически и социални науки Новини Последни новини Обучение за магистри, докторанти и млади учени по алгоритмично учене от данни (machine learning)