Факултет по икономически и социални науки Учебно разписание Магистри Счетоводство и анализ СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ ИКОНОМИСТИ II СЕМЕСТЪР НЕИКОНОМИСТИ IV СЕМЕСТЪР