Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Магистри График за изпитна сесия на магистърска програма МАРКЕТИНГ, уч.2017 / 2018 година