Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Бакалаври редовно График за изпитна сесия на спец. МЕНИДЖМЪНТ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – зимен семестър уч.2017 / 2018 година