Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Магистри График за изпитната сесия на МП “Корпоративно управление” уч. 2017 / 2018