Факултет по икономически и социални науки Учебно разписание Магистри Маркетинг МАРКЕТИНГ /магистри, обучавани четири семестъра/ I семестър