Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Магистри МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ФИНАНСИ”- уч.2016-2017г.