Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Магистри График на МП “Корпоративно у-ние” уч. 2016/ 2017