Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Магистри График на МП „МЕНИДЖМЪНТ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И АНТИТЕРОРИЗЪМ уч. 2016 / 2017