Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Магистри График Маг.програма “Управление на човешките ресурси ” уч. 2015/ 2016