Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Бакалаври редовно ГРАФИК ЗА ПОПРАВИТЕЛНА И ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ за уч. 2016 /2017 година спец. “МАКРОИКОНОМИКА” редовно обучение