Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Бакалаври редовно График за поправителната и ликвидационната изпитна сесия на спец. “Публична администрация “ редовно обучение 2016 / 2017