Факултет по икономически и социални науки Новини Последни новини Не се допускат до семестриален изпит по макроикономика поради неизпълнение на индивидуалната работа и неотработени упражнения следните студенти: