Факултет по икономически и социални науки Новини Последни новини Списък на студентите от специалност Счетоводство,II курс, редовна форма на обучение, които не се допускат до изпит по Статистика на 28 юни 2017 г.