Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Бакалаври редовно График за за редовната изпитна сесия на спец. СЧЕТОВОДСТВО, редовно обучение 2 сем. на уч. 2016/17 г.