Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Магистри МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ФИНАНСИ”, уч.2016-2017г.