Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Магистри М П „ИКОНОМЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И БИЗНЕС АНАЛИЗ”