Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Бакалаври редовно График за изпитна сесия на спец. МАРКЕТИНГ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – летен семестър уч.2016 / 2017 година