Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Магистри График за изпитна сесия на магистърска програма ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ, летен семестър уч.2016 / 2017 година