Съобщение от инспектор Тодорова

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

относно изготвянето на дипломите на дипломираните през
 месец

октомври/ ноември 201
5 г.

магистри:
 спец. Счетодство и анализ;
спец. Счетоводство (след ПБ);

спец. Б К В О;

спец. Международна търговия

бакалаври:

спец. М И О

спец. Макроикономика – ред. об.


Всеки дипломирал се студент, който е бил на държавен изпит през м.  октомври/
ноември 2015 г., трябва задължително и  лично да си провери и подпише отпечатаната диплома.
Необходима е една снимка с размер: 3,5 / 4,5 см.

Това става при инспектор Сн. Тодорова ( ст. 227, Ректорат) в приемно време ( от 10.00 до 12.00 и от 13.30 до 15.00 ч., без събота и неделя) и
срок до
24. 03. 2016 г. вкл.

 

Последни новини