ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

 

1. Специалност „Макроикономика“, редовно и задочно обучение

Изпитът ще се проведе на 21.02.2016 г. от 10:30 ч. в 7 ауд., Ректорат.

 

2. Специалност „Стопанско управление“, редовно и задочно обучение

    Магистърска програма „Бизнес администрация

    Магистърска програма „Бизнес икономика

    Магистърска програма „Бизнес икономика“ (Колеж по МТМ-София)

    Магистърска програма „Корпоративно управление

Изпитът ще се проведе на 20.02.2016г. от 10:00ч. в 1 ауд., Хим. факултет.

 

3. Специалност „Маркетинг“, редовно и задочно обучение

рова

Изпитът ще се проведе на 20.02.2016 г. от 10: 00 ч. в 7 ауд., Ректорат.

 

4. Специалност „Международни икономически отношения“, редовно обучение

Изпитът ще се проведе на 21.02.2016г. от 10:00 ч. в 51 с. зала, Ректорат.

 

5. Магистърска програма „Международна търговия

Изпитът ще се проведе на 21.02.2016 г.от 10:00 ч. в 51 с. зала, Ректорат.

                           

6. Специалност „Политология“, редовно обучение

Изпитът ще се проведе на 20.02.2016 г. от 10:00 ч. в 8 с. зала, Ректорат.

 

7. Магистърска програма „Управление на човешките ресурси

Изпитът ще се проведе на 20. 02.2016 г. от 10:00 ч. в 8 с. зала, Ректорат.

 

8. Магистърска програма „Финансов мениджмънт

     Магистърска програма „Финанси

Изпитът ще се проведе на 20.02.2016 г. от 10:00 ч. в 13 ауд., Ректорат.

 

           9. Магистърска програма „Счетоводство и анализ

     Магистърска програма „Счетоводство“ (след ПБ)

Изпитът ще се проведе на 20.02.2016 г. от 10:00 ч. в 50 с. зала, Ректорат.

 

Последни новини