Съобщение от инспектор Катя Младенова

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от инспектор Катя Младенова

 

I –Студентите от спец. ”Стопанско у-ние”- задочно и „Макроикономика – задочно , трябва да се запишат за втори семестър на уч.2015 /2016 год. до 03.02.2016 год. в стая 208, Младенова

/в приемното време, без събота и неделя / при следните условия:

1.Попълнена студентска книжка за семестъра.

2. Платена такса.

 

II –Студентите от спец. ”Стопанско у-ние”- редовно , трябва да се запишат за втори семестър на уч.2015 /2016 год.  до 26.02.2015 год. в стая 208, Младенова

/в приемното време, без събота и неделя / при следните условия:

1.Попълнена студентска книжка за семестъра.

2. Платена такса.

 

IIIСтудентите от МП ”УЧР ”, МП ”Бизнес икономика”, МП ” Корпоративно у-ние”,

трябва да се запишат за втори семестър на уч.2015 /2016 год. до 25.03.2016 год. в стая 208, Младенова,

 /в приемното време, без събота и неделя / при следните условия:

1.Попълнена студентска книжка за семестъра.

2. Платена такса.

 

IV - Всички студенти от спец.”Макроикономика”-задочно ,”Стопанско у-ние”-ред. и задочно, 

MП „УЧР”, MП „Корпоративно у-ние”, MП  „Бизнес икономика” ,   положили успешно  ДИ  през  м.октомври, м.ноември 2015г.,трябва да се явят лично за подпис в/у дипломата си  

от 15.02. до 25.02.2016г. от 10.00-12.00 ч. и от 13.30 - 15.00 ч. в стая 208, Младенова / без събота, неделя /

/ Важи за всички, успешно дипломирани през м.февруари и м.юни, които не са се подписали върху дипломите си./

            За дипломата носете по една снимка с размер 3,5 /4,5 см.

 

Последни новини