ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК

 

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК

 

            Държавните изпити ще се проведат както следва:

 

Ø по английски език - на 30.01.2016 г. от 9:00 ч. в 3-та ауд., Ректорат.

           

Ø по немски език  - на 30.01.2016 г. от 9:00 ч. в 3-та ауд., Ректорат.

           

Ø по френски език - на 30.01.2016 г. от 9:00 ч. в 3-та ауд., Ректорат.

                       

Последни новини