Информация относно Държавния изпит на специалност МАРКЕТИНГ - М.ФЕВРУАРИ 2016 ГОД.

 

Консултации за Държавния изпит на спец. Маркетинг ще се проведат на

26.01.2016 г. от 13.00 ч. в 13 ауд. Ректорат.

Последни новини