Недопуснати до семестриален изпит при доц. д-р Замфирова

 

 

Резултати от текущия контрол по „Макроикономика“ на :                 

1.1.спец. „Макроикономика“ първи курс, редовно обучение

 

Недопуснати до семестриален изпит

1.Божидар Димитров – 1508331006

2.Христо Тошев – 1508331012

     3.Мила Касабова – 1508331023

4.Цвета Александрова – 1408331028

 

1.2. спец. „Финанси” първи курс, редовно обучение:

 

Недопуснати до семестриален изпит

1.Кристина Мирчева – 1508931016

2. Селчук Ахмед         -1508931026

3. Александър Мусинов – 1508931039

4. Симеон Йончев -1508931040

5. Димитър Велев – 1508931046

6. Александър Неланов – 1508931064

 

1.3. спец. „Счетоводство”, първи курс, редовно обучение:

 

Недопуснати до семестриален изпит:

  1. 1.Недялко Кънчев Ников – 1508941016
  2. 2.
  3. 3.Венцислава Венциславова Павлова -1508941033
  4. 4.Паолина Василева Танева -1508941034
  5. 5.Златомира Георгиева  Коралова -1508941037
  6. 6.Валентина Стойчева Тафрова – 1508941038
  7. 7.Александра Менчева Харачарова - 1508941050

 

Резултати от текущия контрол по „Макроикономика“, второ равнище четвърти курс, редовно обучение:

 

Недопуснати до семестриален изпит

1.Александър Дечев – 1208331016

  • Непредадена курсова работа

2Антон Завалов – 0808331003

     3.Вера Попчева – 1208331008

     4.Джунейт Мюмюн – 1208331011

     5.Анелия Чачева – 1208331015

     6.Мирослав Вътев – 0608331036

     7.Архангел Павлов – 1108331034

     8.Димитър Попов – 1208331023

     9.Георги Дечев – 1308331047

 

 

 

18.01.2016 г                                             доц. д-р Аксентия Замфирова

Последни новини