Държавни изпити 2016

 

Държавни изпити

за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

във ФИСН

 

  • Ø Държавен изпит по западен език – на 30 и 31.01.2016 г.

Подаване на заявления за явяване на Държавен изпит до Декана от 04.01.2016 г. до 15.01.2016 г. вкл. при инспекторите.

 

  • Ø Държавен изпит по специалността - на 20 и 21.02.2016 г.

Подаване на заявления за явяване на Държавен изпит до Декана

от 04.01.2016 г. до 29.01.2016 г. вкл. при инспекторите.

 

 

Забележка: Разпределението на специалностите по зали и началният час ще бъдат обявени на сайта на Факултета, една седмица преди датата на изпита.

 

 

Последни новини