Съобщение от проф. д-р М. Сандалски за Маркетинг 2 курс редовно и 3 курс МИО

Лекциите от 23.12.2015 г. се преместват с разрешение на Декана на ФИСН както следва:

1. Лекцията по ИСТ с 2 курс Маркетинг ще се проведе в понеделник, 14.12.2015 г. от 15:00-16:30 ч. в 320 комп. зала.

2. Лекцията по ЕТ с 3 курс МИО ще се проведе в сряда, 16.12.2015 г. от 9:00-10:30 ч. в 320 комп. зала.

Последни новини