Съобщение от инспектор Катя Младенова

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

от инспектор Катя Младенова

 

Всички студенти от MП ”У-ние на човешките ресурси”,   положили успешно  ДИ  

през м. юни  2015г.,  трябва да се явят лично за подпис в/у дипломата си  от  09.12. до 16.12.2015г.,

от 10.00-12.00ч. и от 13.30 - 15.00 ч. / без събота, неделя и  /в стая 208, Катя Младенова.

/За дипломата носете по една снимка с размер 3,5 /4,5 см./

Последни новини