Събщение за специалност Макроикономика III курс

 

На 28-29.11.2015г. и на 12-13.12.2015г. часовете по Микроикономика -ІІ равнище ще сепроведат в 17 ауд. на К.Пеев.
На 5.12.2015г. тестът по Микроикономика -ІІ равнище започва от 12.45 в 50 ауд.

Последни новини