Задочно обучение – поправителна и ликвидационна сесия