Поправителна и ликвидационна изпитна сесия, 2022/2023 уч. година