Поправителна и ликвидационна изпитна сесия – редовно обучение