Учебно разписание ОКС Магистър – 2022/2023 г.

PR, РЕКЛАМА И МЕДИЙНИ КОМУНИКАЦИИ – I семестър

PR, РЕКЛАМА И МЕДИЙНИ КОМУНИКАЦИИIII семестър

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – I семестър, неспециалисти

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯI семестър, специалисти

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – IIсеместър, неспециалисти

БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ – I семестър

БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ – III семестър

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – I семестър

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – III семестър

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕI семестър

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ – III семестър

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ – I семестър, неспециалисти

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ – семестър, специалисти

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ – III семестър, неспециалисти

СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ – I семестър, неспециалисти

СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ – I семестър, специалисти

СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ – III семестър, неспециалисти

СЧЕТОВОДСТВО – I семестър

ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ – семестър, неспециалисти

ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ – I семестър, специалисти

ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ – III семестър, неспециалисти

ФИНАНСИ – I семестър

ФИНАНСИ – III семестър

ИКОНОМИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И БИЗНЕС АНАЛИЗI семестър, неспециалисти

ИКОНОМИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И БИЗНЕС АНАЛИЗсеместър, специалисти

ПОЛИТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ И КОМУНИКАЦИЯ – I семестър

ПОЛИТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ И КОМУНИКАЦИЯ – III семестър

МЕНИДЖМЪНТ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И АНТИТЕРОРИЗЪМ – I семестър

МЕНИДЖМЪНТ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И АНТИТЕРОРИЗЪМI семестър, специалисти

МЕНИДЖМЪНТ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И АНТИТЕРОРИЗЪМIII семестър

КИБЕРСИГУРНОСТI семестър

КИБЕРСИГУРНОСТIII семестър