Учебно разписание ОКС Магистър – 2021/2022 г.

PR, РЕКЛАМА И МЕДИЙНИ КОМУНИКАЦИИ I семестър

PR, РЕКЛАМА И МЕДИЙНИ КОМУНИКАЦИИ – III семестър

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – I семестър, неспециалисти

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – I семестър, специалисти

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – III семестър, неспециалисти

БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ – I семестър

БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ – III семестър

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – I семестър

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – III семестър

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ – I семестър

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ – III семестър

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ – I семестър, неспециалисти

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ – I семестър, специалисти

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ – III семестър, неспециалисти

СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ – I семестър, неспециалисти

СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ – I семестър, специалисти

СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ – III семестър, неспециалисти

СЧЕТОВОДСТВО – I семестър, неспециалисти

ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ – I семестър, неспециалисти

ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ – I семестър, специалисти

ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ – III семестър, неспециалисти

ФИНАНСИ – I семестър

ФИНАНСИ – III семестър

ПОЛИТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ И КОМУНИКАЦИЯ – I семестър

МЕНИДЖМЪНТ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И АНТИТЕРОРИЗЪМ – I семестър

МЕНИДЖМЪНТ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И АНТИТЕРОРИЗЪМ – III семестър

КИБЕРСИГУРНОСТ – I семестър

КИБЕРСИГУРНОСТ – III семестър