Делян Ангелов

  1. Лична информация: гл. ас. д-р Делян Иванов Ангелов; an@mail.bg; 0878 905 692; кабинет 126; приемно време: петък – 14-16 ч.;

(име, имейл, телефон, кабинет, приемно време)

  1. Преподавателска дейност:

Геоикономика: 1-ви курс – Финанси, Маркетинг, МИО, Счетоводство, Макроикономика, Публична администрация (РБ и ЗБ); 2-ри курс – Стопанско управление (РБ и ЗБ);

Регионална политика – Макроикономика 4 курс и ПА 3 курс (РБ и ЗБ);

(какви учебни дисциплини води със студентите);

  1. Научни интереси – Геоикономика; Регионална икономика; Урбанистика; Геодемография;

Научни трудове и участия в научно-изследователски проекти