Държавен изпит по чужд език (20.07.2024 г.) – разпределение по зали