Заявление за явяване на държавен изпит през месец юли 2024 г.

Уважаеми колеги,
Заявлението за явяване на държавен изпит по специалността и по чужд език през месец юли 2024 г. (13-14.07. по специалността и 20.07. по чужд език) се подава лично (на място в Университета) от 12.06.2024 г. до 21.06.2024 г. и от 01.07.2024 г. до 03.07.2024 г. при инспектора на специалността.