Защита на дисертационен труд

Уважаеми колеги,
На 02.06.2023 г. от 13.00 часа в 126 зала, Ректорат на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема:„ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ НА СТАРТИРАЩИTE ПРЕДПРИЯТИЯ“ с автор Георги Петров Калоферов и научен ръководител проф. д-р Станимир Кабаиванов.