Съобщение от инспектор Снежа Тодорова относно дипломираните през 2022 г. студенти