Преподавателска мобилност ЕРАЗЪМ+ 2022/2023 г.

Уважаеми колеги-преподаватели от ФИСН,

Стартира сеията за кандидатстване с цел преподаване по програма Еразъм+ за следващия сестър на учебната година 2022-2023. Срокът за подаване на документите е 15.03.2023 г. в кабинет 110. 

Чрез приложения линк можете да намерите информация за мобилностите:

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ във ФИСН за академичната 2022/2023 г.

Желаем успех на кандидатите!