Държавен изпит по чужд език – разпределение по зали

Държавният изпит по чужд език (английски и немски) във Факултета по икономически и социални науки ще се проведе на 01.10.2022 г. (събота) от 10.00 ч., както следва:

Специалност „Мениджмънт на туристическия бизнес“ – 1 ауд., Ректорат.

Специалност „Международни икономически отношения“ – 1 ауд., Ректорат.