На вниманието на студентите от четвърти курс

Уважаеми Четвъртокурсници, напомняме Ви, че тези от Вас, които са използвали правото си на поправителни и ликвидационни изпити през юнската сесия, на поправителната сесия през м. септември няма да бъдат изпитвани. В случай, че не сте се явили на ликвидационен изпит, бихте могли да направите това на септемврийската сесия – необходимо е да проверите обявените от преподавателя изпитни дати, за да се присъедините към изпитваните студенти по съответната дисциплина.