Държавен изпит по чужд език

Държавният изпит по чужд език (английски, немски и френски) във Факултета по икономически и социални науки ще се проведе на 23.07.2022 г. (събота) от 10.00 ч., както следва:

1) Магистърска програма „Международна търговия“ – 8 ауд., Ректорат.

2) Специалност „Мениджмънт на туристическия бизнес“ – 8 ауд., Ректорат.

3) Специалност „Международни икономически отношения“ – 8 ауд., Ректорат.