Конкурс за студенти, които имат познания и интерес към обработка на база  данни

Уважаеми студенти,

Във връзка с провеждане на обучение по проект „Прилагане на някои модерни технологии в обучението и научните изследвания, се обявява конкурс за набиране на един студент от икономическа специалност, който има познания и интерес към обработка на база  данни. Повече за проекта може да прочетете на сайта http://advtech-airpollution.ucv.ro/index.php/ro .

Обучението ще се проведе на 05-09.09.2022 г. в Крайова университет, Румъния. Всички разходи са за сметка на проекта. 

Студентите, които имат желание да получат допълнително обучение и сертификат за завършен курс за обработка на база данни, нека изпратят CV и академична справка а е-адрес janeraik@uni-plovdiv.bg  

За повече информация на телефон 0899223395.